Kıyamet Gizemini Ortaya Çıkardı: Eldeki ya da alnındaki canavarın 666 işareti nedir? Canavarın görüntüsü nedir?

Kıyamet Gizemini Ortaya Çıkardı: Eldeki ya da alnındaki canavarın 666 işareti nedir? Canavarın görüntüsü nedir?
“Google veya youtube araştırmasında: bestiadn com, canavar, pagan ve imgesi idolleri, Mesih ve gerçek Hristiyanlar, canavara veya imgesine tapmadıkları veya işaretlerini almadıkları için öldürülmüşlerdi. canavar) ne ellerinde (eylemleri adil değildi, şeytanın çocuklarının eylemlerinden farklıydı (1. Yuhanna 3:12)) ne de alnında (arzuları şeytanın çocuklarının isteklerinden farklıydı (Yuhanna) 8:44)) Vahiy 20: 4-6 ”