Dân chủ và dân chủ

Dân chủ và dân chủ
Dân chủ đến từ Hy Lạp, nhưng quyết định là từ Thiên Chúa, và quyết định của Thiên Chúa thường không dân chủ, hãy hỏi hàng xóm của Lót nếu bạn nghi ngờ về điều đó. (Sáng thế ký 19)

paris