Demokrasi ve anti demokrasi

Demokrasi ve anti demokrasi
Demokrasi Yunanistan’dandır, ancak karar Tanrı’dandır ve Tanrı’nın kararı genellikle demokratik değildir, Lot’un komşularından bu konuda şüpheleriniz olup olmadığını sorun. (Yaratılış 19)

paris