Bog ne potrebuje novih vernikov, že ima tiste, ki jih potrebuje.