Gud trenger ikke nye troende, han har allerede de han trenger.