Vụ cướp trên bãi biển.

Trên một bãi biển có rất nhiều trận đánh nhau và rất nhiều cảnh tượng trong khi đồng bọn của những người đàn ông của chương trình ăn trộm từ phía sau của những khán giả đang bị phân tâm. Điều đó tương tự như những gì đang xảy ra ngày nay.

On a beach there are many fights and a lot of spectacle while the accomplices of the men of the show steal from the backs of the distracted spectators. That is similar to what is happening today.

I repeat in English:
On a beach there are many brawls and a lot of spectacle, while accomplices of the men of the spectacle steal things from behind of the distracted crowd. Today something similar occurs.

=

Isaiah 47:11 An evil will come upon you that you cannot prevent with spells.
https://ai20.me/wp-content/uploads/2021/07/Revelation-16-14-13-Destroying-the-impure-spirits.rtf
A ruin will fall upon you that you cannot avoid with ransom. Suddenly a devastation will come upon you that you cannot imagine.
Psalms 18:40 Jehovah, you have also made my enemies turn their backs to me, that I might cut off them that hate me.

//
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X
1 . w e b . 1
2 / . \ . . . . . . . . . / . \ 2
3 . . . A R . . . 3
4 . . . / \ . . . . . / \ . . . 4
5 . . / . . A L . . \ . . 5
6 . . / . / \ . . / . \ . \ . . 6
7 . . / . / . T E . \ . \ . . 7
8 . / . / . / . . . \ . \ . \ . 8
9 T Ñ A . * . L E A 9
10 . \ . . \ \ . . . / / . . / . 10
11 . . \ . \ R A . / . / . . 11
12 . . \ . . \ . . . / . . / . . 12
13 . . \ . . A T . . / . . 13
14 . . . \ / . . . . . \ / . . . 14
15 . . . A Ñ . . . 15
16 \ . / . . . . . . . . . \ . / 16
17 . w e b . 17
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X

The End