«Τέλος πάντων θα αφήσω το μήνυμα στο μπουκάλι, η θάλασσα θα κάνει τα υπόλοιπα και θα μεταφέρει το μήνυμά μου στον αποδέκτη της, η θάλασσα δεν καταλαβαίνει το μήνυμα που μεταφέρει, αλλά οι παραλήπτες το καταλαβαίνουν!».

Δύο εταιρείες κατασκευής μαρμάρου.

Σε μια πόλη υπήρχαν δύο εταιρείες που έφτιαχναν μάρμαρα.
Η μία εταιρεία έφτιαχιε λεία μάρμαρα και η άλλη έφτιαχο ακατέργαστα μάρμαρα.
Το τμήμα ποιότητας του εργοστασίου λεία μάρμαρα βρήκε ένα τραχύ μάρμαρο και ανέφερε το γεγονός ως: «ατελές μάρμαρο που βρέθηκε»
Το τμήμα ποιότητας του εργοστασίου ακατέργαστου μαρμάρου βρήκε ένα λείο μάρμαρο και ανέφερε το γεγονός ως: «ατελές μάρμαρο που βρέθηκε».

Σημείο καμπής: Αποφάσισα να δημοσιεύσω άσχετες ηλιθιότητες, ιστορίες και ασήμαντες αφηγήσεις. Και όχι μόνο στα ισπανικά.

«Τέλος πάντων θα αφήσω το μήνυμα στο μπουκάλι, η θάλασσα θα κάνει τα υπόλοιπα και θα μεταφέρει το μήνυμά μου στον αποδέκτη της, η θάλασσα δεν καταλαβαίνει το μήνυμα που μεταφέρει, αλλά οι παραλήπτες το καταλαβαίνουν!».

//

Two marble manufacturing companies.

In one city there were two companies that made marbles.
One company made smooth marbles and the other made rough marbles.
The quality department of the smooth marble factory found a rough marble and reported the fact as: «imperfect marble found»
The quality department of the rough marble factory found a smooth marble and reported the fact as: «imperfect marble found»

//

Dos empresas fabricantes de canicas.

Habían en una ciudad dos empresas que fabricaban canicas.
Una empresa fabricaba canicas lisas y la otra fabricaba canincas rugosas.

El departamento de calidad de la fabrica de canicas lisas halló una canica rugosa y reportó el hecho como: «canica imperfecta encontrada«.

El departamento de calidad de la fabrica de canicas rugosas halló una canica lisa y reportó el hecho como: «canica imperfecta encontrada«.

Punto de inflexión: He decidido publicar estupideces irrelevantes, cuentos y narraciones intranscendentes. Y no solo en Español.

«De todos modos dejaré el mensaje en la botella, el mar hará el resto y llevará mi mensaje a su destinatario, el mar no entiende el mensaje que lleva, ¡pero los destinatarios lo entienden!»

«Anyway I will leave the message in the bottle, the sea will do the rest and carry my message to its recipient, the sea does not understand the message it carries, but the recipients understand it!»

Turning point: I have decided to publish irrelevant stupidities, stories and inconsequential narratives. And not only in Spanish.

«無論如何,我會把資訊留在瓶子裡,海會做剩下的,把我的資訊帶給接收者,大海不理解它攜帶的資訊,但收件人確實理解它!

/

x

x
VS.