Het Romeinse rijk en de aard van Satan – Fragment # 1

Het Romeinse Rijk en de aard van Satan.

[English version  – A partial translation and some extra info.]

Satan (de lasteraar) vertelt vaak halve waarheden of halve leugens om de leugen geloofwaardig te maken in zijn boodschappen, Adam en Eva stierven, God had hun niet verteld dat ze goed en slecht niet zouden kennen, maar dat ze zouden sterven als ze niet zouden volgen zijn waarschuwing, iets dat Satan ontkende, God loog niet, maar Satan door zijn leugen te laten geloven door een waarheid ernaast te vertellen, doodde hen, daarom wordt hij de moordenaar en de vader van een valse getuigenis tegen God genoemd, en dus ook degenen die voortkwamen uit een van de twee geadopteerde kinderen van de vrouwelijke wolf, ze handelden als wolven tegen de schapen en vermengden waarheden verteld door de rechtvaardigen (de schapen) met leugens van wolven van het Romeinse rijk, en dat is de Bijbel en ook de apocriefen, maar ze zeiden dat de auteurs van alles wat de Romeinen goedkeurden de heiligen waren, ik geloof ze niet.
Dit is een fragment uit mijn bericht in het Spaans op:

Petrus’ bekentenis: U bent niet de Christus.

La confesión de Pedro: Tú no eres el Cristo.

+ https://ai20.me/wp-content/uploads/2022/01/the-lista-la-lista-ENE01-2022.xlsx