Římská říše a Satanova povaha – úryvek # 1

Římská říše a povaha Satana.

[English version  – A partial translation and some extra info.]

Satan (pomlouvač) často říká napůl pravdu nebo napůl lže, aby lež ve svých poselstvích učinil důvěryhodnými, Adam a Eva zemřeli, Bůh jim neřekl, že nebudou znát dobro a zlo, ale že zemřou, pokud se nebudou řídit jeho varování, něco, co Satan popřel, nelhal Bůh, ale Satan tím, že jeho lži uvěřili tím, že vedle ní řekl pravdu, je zabil, proto je nazýván vrahem a otcem křivého svědectví proti Bohu, a tedy i ti, kteří vzešli z jednoho ze dvou adoptivních dětí vlčice, chovali se jako vlci proti ovcím a mísili pravdy vyprávěné spravedlivými (ovcemi) se lžemi vlků římské říše, a to je Bible a také apokryfy, ale oni říkali, že autory všeho, co Římané schválili, byli svatí, já jim nevěřím.
Toto je úryvek z mého příspěvku ve španělštině na adrese:

Petrovo vyznání: Ty nejsi Kristus.

La confesión de Pedro: Tú no eres el Cristo.

+ https://ai20.me/wp-content/uploads/2022/01/the-lista-la-lista-ENE01-2022.xlsx