Romerriket og Satans natur – Utdrag # 1

Romerriket og Satans natur.

[English version  – A partial translation and some extra info.]

Satan (baktaleren) forteller ofte halve sannheter eller halve løgner for å gjøre løgnen troverdig i budskapene hans, Adam og Eva døde, Gud hadde ikke fortalt dem at de ikke ville vite godt og vondt, men at de ville dø hvis de ikke fulgte hans advarsel, noe som Satan benektet, Gud løy ikke, men Satan ved å få sin løgn til å bli trodd ved å fortelle en sannhet ved siden av, drepte dem, det er derfor han kalles morderen og faren til falskt vitnesbyrd mot Gud, og dermed også de som oppsto fra et av de to adoptivbarna til ulven, de opptrådte som ulver mot sauene og blandet sannheter fortalt av de rettferdige (sauene) med løgner fra ulver fra Romerriket, og det er Bibelen. og også apokryfene, men de De sa at forfatterne av alt som romerne godkjente var de hellige, jeg tror ikke på dem.
Dette er et utdrag fra innlegget mitt på spansk på:

Peters bekjennelse: Du er ikke Kristus.

La confesión de Pedro: Tú no eres el Cristo.

+ https://ai20.me/wp-content/uploads/2022/01/the-lista-la-lista-ENE01-2022.xlsx