Noua Ordine Mondială: Orice ființă umană care este onorabilă și încearcă să-și salveze viața o va salva.

Noua Ordine Mondială: Orice ființă umană care este onorabilă și încearcă să-și salveze viața o va salva.

Orice ființă umană care este onorabilă și încearcă să-și salveze viața o va salva. Lot era un om onorabil, motiv pentru care Iehova a așteptat ca el să părăsească Sodoma înainte ca acel oraș și locuitorii săi să fie arși.
Ieremia 51:45 „Ieșiți din ea, poporul meu! Fugiți pentru viețile voastre! Fugiți de mânia amară a DOMNULUI!
Isaia 63:4 Căci ziua răzbunării era în inima mea, și anul mântuirii mele a venit.
Geneza 19:23 Soarele răsare peste pământ când Lot a venit în Ţoar. 24 Și DOMNUL a plouat pucioasă și foc de la DOMNUL din cer peste Sodoma și Gomora;

Isaia 43:4 Fiindcă ești prețios înaintea Mea, vrednic de cinste și te iubesc, voi da alți oameni în locul tău și alte popoare pentru viața ta.

https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/02/the-reason-for-a-now.docx

//

Every person who is honorable and tries to save his life will save it. Lot was an honorable man for that reason Jehovah waited for him to leave Sodom before that city and its inhabitants were burned.
Jeremiah 51:45 “Come out of her, my people!, run for your lives!. Run from the fierce anger of Jehovah.
Isaiah 63:4 For the day of vengeance was in mine heart, and the year of my redeemed is come.
Genesis 19:23 The sun rose over the earth, when Lot came to Zoar. 24 Then Jehovah rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from Jehovah out of heaven;

Isaiah 43:4 Since you are precious in my eyes, worthy of honor, and I love you, I will give other men in your place, and other peoples for your life.

https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/02/the-reason-for-a-nwo.docx