Deze blog is het oordeel in het tijdperk van het internet (tijdperk waarin alles aan het licht komt, mijn blogs schieten als UFO’s stralen van waarheid in verre continenten, als bliksem)

Wat is deze blog?
Deze blog is het oordeel in het tijdperk van het internet (tijdperk waarin alles aan het licht komt, mijn blogs schieten als UFO’s stralen van waarheid in verre continenten, als bliksem)

Als UFO’s bestonden, geloof ik dat hun aanvallen krachtige laserstralen zouden zijn, dit is hoe mijn blog werkt, de waarheid die het manifesteert is zo krachtig dat het sommige geesten vernietigt. Dit is ongekend: voor de Bijbel en/of het kruis zweren veel wereldregeringen dat ze niet zweren om God te dienen, maar impliciet zweren ze de belangen te dienen van de valse profeten die de Bijbel prediken voor winst of ijdelheid, die bondgenoten zijn van de opvolgers op de Romeinse troon (het Vaticaan) van die Romeinse tirannen die de rechtvaardige mannen van het geloof van het jodendom vermoordden om te liegen over hun boodschappen, hun fysieke verschijning en hun leven, om die reden zijn die regeringen wat ze zijn: ze zijn corrupt omdat ze hebben gezworen onrecht te dienen, zoals de bewering dat de doodstraf voor moordenaars, ontvoerders en verkrachters de vijand is van gerechtigheid. In mijn blogs (ai20.me, gabriels.work en shewillfind.me) vernietig ik de Romeinse leugens in de Bijbel en red ik van daaruit en uit de apocriefen de waarheden die de Romeinen uit het boek van het jodendom stalen om hun Bijbel en de apocriefen. Ik doe dit met mijn vaste doel om ware gerechtigheid te laten zegevieren.

//

This is the judgment in the age of the Internet (Era in which everything comes to light, my blogs like UFOs shoot rays of truth in distant continents, like lightning)

If UFOs existed, their attacks would be powerful laser beams, that is how my blog works, the truth that it manifests is so powerful that it destroys some minds. This is unprecedented: Before the Bible and/or the cross many world governments swear, they are not swearing to serve God but implicitly they are swearing to serve the interests of the false prophets who preach the Bible for profit or vanity who are allies of the successors on the Roman throne (The Vatican) of those Roman tyrants who murdered the just men of the faith of Judaism to lie about their messages, their physical appearance and their lives, for that reason those governments are what they are: they are corrupt because they have sworn to serve injustice, as for example the claim that the death penalty for murderers, kidnappers and rapists is the enemy of justice. In my blogs (ai20.me, gabriels.work and shewillfind.me), I destroy the Roman lies in the Bible and rescue from there and from the apocrypha the truths that the Romans stole from the book of Judaism to create their Bible and the apocrypha. I do this with my stable purpose of making true justice prevail.

+ https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/03/este-es-elnwo.docx

José Carlos Galindo Hinostroza busca novia para decirle «Vámonos juntos de aquí con los nuestros».
  1. Acerca de José Carlos Galindo Hinostroza, su fe, su historia y sus propósitos.

Yo sabía que había algo mejor que gente injusta en este planeta

 

Indice al 03-03-2022 última actualización de la lista versión pesada (con imágenes): https://ai20.me/wp-content/uploads/2022/01/the-lista-la-lista-ENE20-2022.xlsx
# tipo Asunto Enlace: La publicación en blog incluye su fecha en URL, pagina no incluye fecha. Fecha de creación
873 Español ¿Qué es este blog?. https://ai20.me/2022/03/03/que-es-este-blog/ 3/03/2022
874 Inglés What is this blog?. https://ai20.me/2022/03/03/what-is-this-blog/ 3/03/2022
875 Italiano Cos’è questo blog? https://ai20.me/2022/03/03/cose-questo-blog/ 3/03/2022
876 Francés C’est quoi ce blog? https://ai20.me/2022/03/03/cest-quoi-ce-blog/ 3/03/2022
877 Portugués O que é este blogue? https://ai20.me/2022/03/03/o-que-e-este-blogue/ 3/03/2022
878 Ucraniano Це суд в епоху Інтернету (епоха, коли все виявляється, мої блоги, як НЛО, кидають промені правди на далекі континенти, як блискавка). https://wp.me/paUMUJ-iLt 3/03/2022
879 Ruso Таково суждение в век Интернета (Эпоха, когда все проясняется, мои блоги, как НЛО, стреляют лучами правды на далекие континенты, как молнии). https://wp.me/paUMUJ-iLw 3/03/2022
880 Alemán Dieser Blog ist das Urteil im Zeitalter des Internets (Ära, in der alles ans Licht kommt, meine Blogs wie UFOs Strahlen der Wahrheit in ferne Kontinente schießen, wie Blitze) https://ai20.me/2022/03/03/dieser-blog-ist-das-urteil-im-zeitalter-des-internets-ara-in-der-alles-ans-licht-kommt-meine-blogs-wie-ufos-strahlen-der-wahrheit-in-ferne-kontinente-schiesen-wie-blitze/ 3/03/2022
881 Polaco Ten blog to osąd w dobie internetu (Epoka, w której wszystko wychodzi na jaw, moje blogi jak UFO strzelają promieniami prawdy na odległych kontynentach, jak błyskawice) https://ai20.me/2022/03/03/ten-blog-to-osad-w-dobie-internetu-epoka-w-ktorej-wszystko-wychodzi-na-jaw-moje-blogi-jak-ufo-strzelaja-promieniami-prawdy-na-odleglych-kontynentach-jak-blyskawice/ 3/03/2022
882 Holandés Deze blog is het oordeel in het tijdperk van het internet (tijdperk waarin alles aan het licht komt, mijn blogs schieten als UFO’s stralen van waarheid in verre continenten, als bliksem) https://ai20.me/2022/03/03/deze-blog-is-het-oordeel-in-het-tijdperk-van-het-internet-tijdperk-waarin-alles-aan-het-licht-komt-mijn-blogs-schieten-als-ufos-stralen-van-waarheid-in-verre-continenten-als-bliksem/ 3/03/2022

 

La caída de Lucifer y sus ángeles. La derrota del Diablo y sus mensajeros.