Najjasnejším dôkazom toho, že sme v čase konečného súdu, je existencia internetu, iba s touto technológiou je možné, že proroctvo v Izaiášovi 42 bude splnené.

Najjasnejším dôkazom toho, že sme v čase konečného súdu, je existencia internetu, iba s touto technológiou je možné, že proroctvo v Izaiášovi 42 bude splnené. V tomto proroctve sa pravda šíri z jedného konca planéty na druhý bez toho, aby ste museli zvýšiť svoj hlas na uliciach a námestiach bez toho, aby ste sa museli s niekým osobne stretnúť. Praví kresťania šírili svoje posolstvá podobenstvami, pretože vedeli, že rímski prenasledovatelia chcú skryť a sfalšovať evanjelium; podobenstvá boli použité tak, aby ich prenasledovatelia nepochopili, a tak prežili. Podobenstvo, ktoré hovorí, že rovnako ako blesk môže byť videný zo západu na východ, Kristov návrat bude notoricky známy, odkazuje na jeho pravé evanjelium obnovené a šírené cez internet. To sa deje po 2000 rokoch od jeho smrti na kríži, proroctvo Ozeáš 6:1-3 sa naplnilo dvetisíc rokov po proroctve v žalme 22.
Dôkazom toho, že sme už v konečnom dôsledku, je internet.

Mt 24:27 – Tak ako je blesk vychádzajúci z východu videný aj na západe, tak bude príchod Syna človeka.

Jedným z veľkých rímskych lží v Biblii je, že Ježiš vstal z mŕtvych na tretí deň, že proroctvo je nezlučiteľné s návratom Ježiša, keď ho rozpráva v podobenstve o zlých vinároch (Lukáš 20:9-10), v tom podobenstve naráža na proroctvo v Žalme 118, v ktorom je obklopený nepriateľmi, a v tejto situácii dôveruje Jehovovi, Jehova ho karhá, a potom je schopný svedčiť o pravde súdením, ktoré má zase súlad s proroctvom v Žalme 110.
Všetko, čo je v rozpore so zmŕtvychvstaním na tretí deň, levitáciou do neba a návratom rovnakým spôsobom, ako je vyrozprávané v Skutkoch 1, rímska lož je hrozná, tento obraz nestačí na to, aby povedal každú lož, ktorú som našiel v Biblii, navštívil a preložil svoj blog https://ai20.me
//
Izaiáš 42:1 Hľa, služobník môj, budem ho podopierať. môj vyvolený, v ktorom je moja duša spokojná; Položil som na neho svojho Ducha, Bude prinášať spravodlivosť národom. 2 Nebude kričať, ani nezvýši svoj hlas, ani ho nebude počuť na uliciach. .3 Nesmie rozbiť kaskádovú trstinu ani uhasiť bzučiacu bledosť; Prostredníctvom pravdy prinesie spravodlivosť. 4 Neunaví sa ani nespomalí, kým neustanoví spravodlivosť na zemi; a náklady budú čakať na ich zákon.

+ https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/02/why-a-nwo-is-being-set-1.docx

//

//

//
Rimania, ktorí zavraždili Krista, jedli bravčové mäso, uctievali rôznych bohov (modliť sa k stvoreniam znamená uctievať iných bohov). Kristov judaizmus zakázal konzumáciu bravčového mäsa, žiadal trest smrti pre vrahov, podvodníkov a násilníkov, nekázal uctievanie tvorov, náboženstvo vražedných a modloslužobných Rimanov bolo naopak, okrem toho Rimania uctievali Slnko, preto ich boh má Slnko ako korunu, preto je ich ochranný anjel oblečený v rímskej uniforme, Aby oklamali ľudí, ktorých dali iným menám svojim bohom.
===
Boh, ktorý existuje, je spravodlivý a pomstychtivý Boh, ktorý obhajuje vec spravodlivých ľudí.

Autor: José Carlos Galindo Hinostroza (https://videos.files.wordpress.com/v2lgKVWp/esto-lo-hago-por-el-matrimonio-heterosexual-que-busco-para-mi-segun-la-ley-de-yahve-mi-dios.mp4).

«Dokonalý Boh, pretože miluje všetkých», ako hovorí Matúš 5:38-48, jednoducho neexistuje.
Boh, ktorý existuje, je spravodlivý a pomstychtivý Boh, ktorý je v mene spravodlivých:

Ezequiel 23:45 “Pero los hombres justos las juzgarán en el juicio de las adúlteras y en el juicio de las mujeres que derraman sangre inocente”.


Ž 58:10 – Spravodlivý sa bude radovať, keď uvidí pomstu. Jeho nohy sa budú umývať v krvi bezbožných. 11 Vtedy človek povie: «Je tu odmena pre spravodlivých, Je tu Boh, ktorý súdi na zemi. https://ai20.me/2019/09/10/asi-era-yo-en-febrero-del-2000-yo-tenia-24-anos-yo-solo-queria-encontrar-una-buena-mujer-para-que-sea-mi-esposa/
Božími nepriateľmi sú stvorení bohovia, ktorí žiadajú, aby sa uctievali prostredníctvom svojich modloslužobných kňazov.
//
Jer 10:11 – Poviete im: Bohovia, ktorí neučinili nebesia ani zem, zmiznú zo zeme i spod nebies. 12 To povedal Boh, ktorý svojou mocou učinil zem, ten, ktorý dal svet do poriadku svojím poznaním a svojou múdrosťou rozšíril nebesia. Takže je jasné, že ani Stvoriteľ Boh vesmíru nemiluje svojich nepriateľov.
Príslovia 16:4 – Všetko, čo pán urobil pre seba, a dokonca pre zlý deň bezbožných.

Lk 10:19 – Hľa, dal som ti moc šliapať po hadoch a škorpiónoch, a predovšetkým na moc nepriateľa, a nič ti neublíži. Príslovia 11:8 – Spravodliví sú vyslobodení z súženia. Ale bezbožný prichádza na jeho miesto. 7 7 Nešťastie pre vás zlých hriešnikov, ktorí prenasledujete spravodlivých, lebo vy sami budete odovzdaní a prenasledovaní pre túto nespravodlivosť a ťarcha ich jarmo padne na vás!
//
Video: Genesis 39:7-17 je pre Ábela a Cainu – spravodlivého muža a ohováračskú ženu. (Príslovia 29:27).

Video: Micheáš 7:5-10 Proroctvo sa naplnilo.

Ž 18:40 – Dal si mojim nepriateľom, aby sa obrátili chrbtom k úteku.
a zničil som svojich nepriateľov.
41 Volali o pomoc, ale nebolo nikoho, kto by ich zachránil.
Pánovi, ale neodpovedal.
42 Udrel som ich ako prach odfúknutý vetrom,
Pošliapala som ich ako blato na uliciach.
43 Vyslobodil si ma z útokov ľudu,
Postavil si ma na čelo národov.

Biblia je kniha vytvorená z právd judaizmu zmiešaných s klamstvami tých Rimanov, ktorí zabili Milovaný Ľud Boha, takže «dokonalý Boh, pretože miluje všetkých» jednoducho neexistuje. Posolstvo v Matúšovi 5:38-48 je len časťou mnohých lží v Biblii.

Video: Zjavenie v Izaiášovi : «Vzdávaj slávu môjmu Bohu, lebo prišiel čas súdiť svet.»

Los que queremos un mundo mejor para nuestros hijos debemos unirnos.

Esta es la solución final ! https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/03/la-solucion-final.docx

Si hay pena de muerte para violadores, asesinos y secuestradores, estos crimenes se detienen, en la cárcel ellos solo obtienen una protección que no merecen. Los gobiernos de muchos países del mundo han jurado servir a intereses ajenos a la justicia porque han jurando delante de una Biblia o de una cruz, diciendo que la Biblia contiene «el santo evangelio», pero la Biblia contiene un evangelio falsificado por los romanos, la mejor evidencia para esto es la contradicción, la incoherencia entre sus mensajes. El imperio romano ha asesinado a los judíos fieles al judaísmo verdadero, incluyendo a su rey: Josué, llamado después por los romanos como Jesús, la obvia intención de los romanos no era convertirse a la religión de Josué, ellos nunca se convirtieron al mensaje de los judios asesinados, ellos convirtieron el mensaje de los judíos asesinados a sus propios intereses: Ellos mezclaron verdades del judaísmo con mentiras del paganismo, tales como:

  1. La resurrección de Jesús al tercer día, su elevación física por el aire hasta el cielo, y su regreso físico de la misma manera en el tiempo del fin.
  2. La doctrina de la no pena de muerte para asesinos (apoyada en la doctrina del amor al enemigo (Una doctrina del sabio griego Cleóbulo de Lindos)).
  3. La doctrina de la no inmundicia de los alimentos que han sido considerados alimentos inmundos por el judaísmo, por ejemplo la carne de cerdo y la carne de murciélago.

Los romanos adoraban al Sol, y los que adulteraron el evangelio lo siguieron haciendo y el remanente de ellos lo sigue haciendo, no es casualidad que esas imagenes de ese hombre de cabello largo, cuya apariencia no representa en absoluto la varonil apariencia de Josué, tenga como corona al Sol.

Los romanos le rezaban a varios dioses, los dirigentes católicos, la principal rama de ese fraude Biblico, le enseñan a la gente a rezarles a varias criaturas. Rezar a criaturas es tenerlas de dioses.

Se habla mucho de la libertad religiosa, pero, ¿es correcto acaso estafar a la gente en nombre de la libertad religiosa?.

Ellos dicen que sirven al Dios que hizo el cielo y la tierra, pero esa afirmación viene del judaísmo y ese mensaje está en la profecía de Jeremías que los romanos se robaron de los judíos para incorporarla en su Biblia; pero ese Dios no ama a sus enemigos, ese Dios ha indicado que el cerdo y el murciélago son alimentos inmundos que no se deben consumir, ese Dios cuyo nombre es Yahvé ha dictado también la pena de muerte para asesinos, secuestradores y violadores. Los profetas de ese Dios también han indicado que el evangelio iba a ser falsificado, los profetas Isaías y Daniel ya lo habían anticipado.
Los violadores, asesinos y secuestradores tienen defensores que velan por su vidas: los falsos profetas, ellos saben que si se generaliza la pena de muerte para violadores, asesinos y secuestradores, luego seguiría la pena de muerte para estafadores, ¿qué sucedería?, los curas violadores y pastores violadores serían los siguientes en ser ejecutados con la pena de muerte, pero aún de ser el caso de no ser hallado culpables de esos delitos, ellos serían hallados culpables de ser falsos profetas (es decir estafadores), por lo cual ellos también serían ejecutados con la pena de muerte, por ese motivo ellos no quieren pena de muerte para nadie, pero esas enseñanzas no son una enseñanza de bondad, sino de maldad porque cuando los criminales siguen vivos ellos lo único que saben hacer es reincidir, en pocas palabras: cada muerto, cada víctima de esos criminales no ajusticiados con la pena de muerte tiene como cómplice a aquellos que se opusieron a la pena de muerte para ellos, tal es el caso del monstruo de los andes, un personaje de la oscuridad que violó y asesinó a 300 niñas en Perú, Ecuador y Colombia, quién antes de que el cometiese gran parte de esos asesinatos y violaciones ya había sido detenido, pero luego fue soltado por gente que le hizo el amén a las hipócritas doctrinas de Roma; y ante esta situación de falta de un verdadero castigo proporcionado al crimen cometido, los delicuentes comunes, llamese sicarios, proxenetas, extorsionadores, asesinos, secuestradores, violadores, estafadores, ladrones, etc, hacen de las suyas sin temor alguno a ser detenidos porque creen que aún si los detenienen ellos encontrarán amigos en las cárceles y el gobierno protegerá sus vidas con chalecos antibalas y resguardo policial, todo esto pagado con el impuesto de mucha gente que solo busca vivir en paz sin engañar ni ser engañado, entre quienes yo me cuento, y es por amor a ese tipo de gente y a mi mismo que hago esto, no es por un amor universal para todos.

Entonces los que queremos un mundo mejor para nuestros hijos debemos empezar por destruir las máscaras de estos hipócritas destruyendo sus argumentos en contra de la pena de muerte para asesinos, violadores, extorsionadores, proxenetas, estafadores y secuestradores.

En mi blog he destruido mentiras en la Biblia por medio de mensajes en las imagenes didácticas como el que ves líneas abajo:

¿Serás tú el cómplice de asesinos, violadores, secuestradores alabando o dando tu dinero a aquella gente que defiende la vida de este tipo de personas?.

La decisión es tuya, y de ser el caso en que a pesar de esta información tú sigues apoyándolos, el cargo de conciencia también será tuyo.

Los romanos adoraban al Sol, el remanente de ellos lo sigue haciendo, esas imagenes de ese hombre de cabello largo tiene como corona al Sol.

«Ese tipo de cabello largo tiene al Sol como corona?, ¿Quién es?».

«Ese otro tipo lleva con orgullo el uniforme romano, ¿Qué intereses sirve ese tipo?»

«Pero mira, ese varonil hombre vestido de civil lo enfrenta con éxito, ¿Quién es ese varón que vence a ese legionario romano?»

«Ah, am»

¿Quién es Lucifer?, ¿Cómo era Jesús?, ¿Que significa 666?, ¿Quién es la bestia y el Anticristo?.

¿Quién tiene moral para unirse a mi ejército de mensajeros?, no solicito dinero, ni locales de reunión, ni donaciones, solicito a otros como yo que me ayuden en esta lucha contra la injusticia, ¿quién más se considera a si mismo justo para unirse a mi causa y destruir juntos a la cuarta bestia?.

https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/03/daniel-7-26-el-tribunal-se-sento-y-la-cuarta-bestia-fue-destruida.docx

Los que queremos un mundo mejor para nuestros hijos debemos unirnos.

La cruz : el conflicto de intereses

 

Por amor a la justicia, sin hipocresías, esto no es un acto de amor para todos, solo para algunos.

El golpe del justiciero // El incremento en de la delincuencia, modalidad: robos en manada, – Mi comentario en noticia “Estado de emergencia: ¿qué significa?”

 

 

Se habla mucho de la libertad religiosa, pero, ¿es correcto estafar a los niños que buscan la verdad?.

Se habla mucho de la libertad religiosa, pero, ¿es correcto secuestrar a personas por motivos religiosos haciendo uso de calumnias?.