Najwyraźniejszym dowodem na to, że jesteśmy w czasie sądu ostatecznego, jest istnienie Internetu

Najwyraźniejszym dowodem na to, że jesteśmy w czasie sądu ostatecznego, jest istnienie Internetu, tylko dzięki tej technologii możliwe jest, że proroctwo z Izajasza 42 się wypełni. W tym proroctwie prawda rozprzestrzenia się z jednego krańca planety na drugi bez potrzeby podnoszenia głosu na ulicach i placach, bez potrzeby osobistego spotykania się z kimkolwiek. Prawdziwi chrześcijanie rozpowszechniali swoje przesłania za pomocą przypowieści, ponieważ wiedzieli, że rzymscy prześladowcy chcieli ukryć i sfałszować ewangelię; przypowieści zostały użyte tak, że nie są rozumiane przez prześladowców i w ten sposób przetrwają. Przypowieść, która mówi, że w ten sam sposób, w jaki błyskawica może być widziana z Zachodu na Wschód, powrót Chrystusa będzie znany, odnosi się do Jego prawdziwej ewangelii przywróconej i rozpowszechnionej w Internecie. Dzieje się tak po 2000 latach od jego śmierci na krzyżu, proroctwo Ozeasza 6: 1-3 wypełnia się dwa tysiące lat po proroctwie w Psalmie 22.
Dowodem na to, że jesteśmy już w czasach ostatecznych, jest Internet.

Mateusza 24:27 Bo tak jak błyskawica wychodząca ze wschodu jest widoczna nawet na zachodzie, tak samo przyjdzie Syn Człowieczy.

Jednym z wielkich rzymskich kłamstw w Biblii jest to, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, że proroctwo jest nie do pogodzenia z powrotem Jezusa, jak opowiada o nim w przypowieści o niegodziwych winiarzyach (Łk 20: 9-10), w tej przypowieści nawiązuje do proroctwa w Psalmie 118, w którym jest otoczony przez wrogów, i w tej sytuacji ufa Jehowie, Jehowa go gani, a następnie jest w stanie świadczyć o prawdzie poprzez osądzanie, co z kolei jest zgodne z proroctwem z Psalmu 110.
Wszystko, co jest niezgodne ze zmartwychwstaniem trzeciego dnia, lewitacją do nieba i powrotem w taki sam sposób, jak opowiada o Dziejach Apostolskich 1, rzymskie kłamstwo jest okropne, ten obraz nie wystarczy, aby powiedzieć każde kłamstwo, które znalazłem w Biblii, odwiedzić i przetłumaczyć mój blog https://ai20.me
//
Ks. Izajasza 42:1 Oto mój sługa, będę go wspierał. Mój wybrany, w którym moja dusza jest zadowolona. Złożyłem na niego mojego Ducha. On przyniesie sprawiedliwość narodom. 2 Nie będzie krzyczał, ani nie podniesie głosu, ani nie sprawi, że będzie on słyszalny na ulicach. 3 Nie może łamać trzciny kaskadowej ani gasić biustu bladego; przez prawdę przyniesie sprawiedliwość. 4 Nie zmęczy się ani nie zemdleje, dopóki nie ustanowi sprawiedliwości na ziemi; a koszty będą czekać na ich prawo.

//

//
Rzymianie, którzy zamordowali Chrystusa, jedli wieprzowinę, czcili różnych bogów (modlić się do stworzeń to czcić innych bogów). Judaizm Chrystusa zabraniał spożywania wieprzowiny, prosił o karę śmierci dla morderców, oszustów i gwałcicieli, nie głosił kultu stworzeń, religia morderczych i bałwochwalczych Rzymian była odwrotna, w dodatku Rzymianie czcili Słońce, dlatego ich bóg ma Słońce jako koronę, dlatego ich anioł opiekuńczy jest ubrany w rzymski mundur, aby oszukać ludzi, nadali innym imionom swoich bogów.
===
Bóg, który istnieje, jest sprawiedliwym i mściwym Bogiem, który broni sprawy sprawiedliwych ludzi.

Wydawca: José Carlos Galindo Hinostroza ( https://videos.files.wordpress.com/v2lgKVWp/esto-lo-hago-por-el-matrimonio-heterosexual-que-busco-para-mi-segun-la-ley-de-yahve-mi-dios.mp4 ).

«Doskonały Bóg, ponieważ kocha wszystkich», jak mówi Mateusz 5:38-48, po prostu nie istnieje.
Bóg, który istnieje, jest sprawiedliwym i mściwym Bogiem, który jest w imieniu sprawiedliwych:

Ezequiel 23:45 “Pero los hombres justos las juzgarán en el juicio de las adúlteras y en el juicio de las mujeres que derraman sangre inocente”.


Psalm 58:10 Sprawiedliwy będzie się radował, gdy zobaczy zemstę; Jego stopy umyją się we krwi niegodziwych. 11 Wtedy człowiek powie: «Zaprawdę, jest nagroda dla sprawiedliwych; Z pewnością istnieje Bóg, który osądza na ziemi. https://ai20.me/2019/09/10/asi-era-yo-en-febrero-del-2000-yo-tenia-24-anos-yo-solo-queria-encontrar-una-buena-mujer-para-que-sea-mi-esposa/
Wrogami Boga są stworzeni bogowie, którzy sami proszą o czczenie ich przez swoich bałwochwalczych kapłanów.
//
Jeremiasza 10:11 Powiesz im: «Bogowie, którzy nie uczynili nieba ani ziemi, znikają z ziemi i spod niebios». 12 To właśnie powiedział Bóg, który swoją mocą stworzył ziemię, Ten, który uporządkował świat swoją wiedzą i rozszerzył niebiosa swoją mądrością. Jest więc jasne, że nawet Bóg Stwórca wszechświata nie kocha swoich wrogów.
Przypowieści Salomona 16:4 Wszystko, co Pan uczynił dla siebie, a nawet niegodziwi na zły dzień.

Łukasza 10:19 – Spójrz, dałem ci upoważnienie do stąpania po wężach i skorpionach, a przede wszystkim na mocy wroga, a nic cię nie skrzywdzi. Przypowieści Salomona 11.8 Sprawiedliwi są uwalniani od ucisku; Ale niegodziwy przychodzi na jego miejsce. Księga Henocha 95:7 Nieszczęście dla was, niegodziwych grzeszników, którzy prześladujecie sprawiedliwych, ponieważ wy sami będziecie poddani i prześladowani z powodu tej niesprawiedliwości i ciężar ich jarzma spadnie na was!
//
Wideo: Księga Rodzaju 39:7-17 jest skierowana do Abla i Kainy – sprawiedliwego mężczyzny i oszczerczej kobiety. (Przypowieści Salomona 29:27).

Wideo: Micheasz 7:5-10 Wypełnienie proroctwa.

Psalm 18:40 Sprawiłeś, że moi wrogowie odwrócili się plecami w biegu,
i zniszczyłem moich wrogów.
41 Wołali o pomoc, ale nie było nikogo, kto by ich uratował.
Panu, ale On nie odpowiedział.
42 Uderzyłem ich jak pył zdmuchnięty przez wiatr;
Deptałem je jak błoto na ulicach.
43 Wybawiłeś mnie od ataków ludu;
postawiłeś mnie na czele narodów.

Biblia jest księgą złożoną z prawd judaizmu zmieszanych z kłamstwami tych Rzymian, którzy zabili umiłowany lud Boży, więc «doskonały Bóg, ponieważ kocha wszystkich» po prostu nie istnieje. Przesłanie w Mateusza 5:38-48 jest tylko częścią wielu kłamstw w Biblii.

Wideo: Objawienie w Księdze Izajasza – «Oddaj chwałę Bogu mojemu, bo nadszedł czas osądzania świata».

//

Yo me formé como programador de computadoras desde 1992, estudié en tres institutos en Cibertec, en Computronic y en IDAT, la última vez que hice un programa en Pascal fue en Computronic, en IDAT me especialicé en AS/400 – RPG, empecé bien mi profesión que solo pude ejercerla en dos empresas, aunque me faltaba el título, solo fuí egresado del instituto, una serie de eventos me llevaron por otro rumbo y aquí estoy buscando ayudar a otros seres lógicos: mis semejantes.

Me distingo de muchos otros en que yo denuncio mentiras en la Biblia procurando rescatar de ella y de los apócrifos el mayor número de verdades posible, dicho esto me enfocaré en este mensaje que lo considero fiel:

San Pablo escribió: 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Pablo = Cristo (Pablo imita a Cristo, PA=San Pablo, CR=Cristo)
1 Corintios 11:13 Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? 14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?

(Conclusión: Se desaprueba que el varón ore a Dios con la cabeza cubierta)

1 Corintios 11:15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello.

Pablo rechaza que el varón use el cabello largo a manera de velo, pero acepta que sí lo usen las mujeres, entonces Pablo llevaba su cabello corto.
Pablo : Usa cabello corto. (PA = CC)

Si Pablo imitaba a Cristo entonces Cristo también usaba su cabello corto, ¿cómo podría Pablo imitar a un Cristo de cabello largo a modo de velo y al mismo tiempo decir que eso es una deshonra para un hombre?, eso sería ilógico, ¿Cómo podría Pablo tener ese concepto y al mismo tiempo el mismo llevar su propio cabello largo a modo de velo?.

1 Corintios 11:16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.

Es claro, ni Pablo tiene esa costumbre ni tampoco los demás cristianos o discípulos de Cristo, es decir, ningún varón en los físicamente distantes grupos de los primeros cristianos, es decir «las iglesias de Dios» de las que el habla, ninguno de esos hombres usaba el cabello largo a modo de velo sobre su cabeza, ni ninguno de esos varones oraba a Dios con velos puestos en sus cabezas; así mismo, ninguna de las mujeres en esas iglesias llevaba el cabello corto.

Estas imagenes sintetizan mis brillantes conclusiones:

https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/03/la-solucion-final.docx

https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/03/daniel-7-26-el-tribunal-se-sento-y-la-cuarta-bestia-fue-destruida.docx

PD.

Por cierto, hace pocos día encontré lo que por muchos años había intentado encontrar si éxito, un emulador de Turbo Pascal, este es el modesto algoritmo con el que estoy retomando la programación en Pascal, encontré un compilador que emula el entorno de DOS, lo hicieron en Vietnam!

Lo incorporo en mi blog porque siempre pienso en aumentar las posibilidades de que más gente encuentre mi blog al navegar por la internet.

Program suma;
Uses Crt;
Const
Resultadodelasuma = ‘El resultado de la suma es ‘;
Type
numero = integer;
Var
Resultado, Primernumero, Segundonumero : numero;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘Primer Nro: ‘);
Readln(Primernumero);
Writeln(‘Segundo Nro: ‘);
Readln(Segundonumero);
Resultado:=Primernumero+Segundonumero;
Writeln(Resultadodelasuma,Resultado);
Readln;
End.

Mis habilidades se mantienen después de 28 años!

Se agradece!

«Mi próxima meta es programar unos generadores de banners básicos que deslizen y cambien de color a un pequeño texto que yo digite a fin de usarlos en mis videos, tengo que repasar los comandos porque francamente me he olvidado de la mayoría de los comandos.»

Para entender las genuinas profecías se necesita más lógica que memoria, por eso yo he logrado lo que otros no han logrado:

+ https://videos.files.wordpress.com/Uzjnj9kS/la-resurreccion-y-el-juicio-final.mp4

 

Etiquetas:

¿Quién es Lucifer?, ¿Cómo era Jesús?, ¿Que significa 666?, ¿Quién es la bestia y el Anticristo?,
https://ai20.me/2019/04/21/cristo-utilizo-el-cabello-corto/
¿Hay una sola bestia?, ¿Hay muchos anticristos?.
Las respuestas a todas estas preguntas las puedes encontrar sí eres analítico y después de ver de principio a fin este video y sus mensajes en las imagenes didácticas.
Un aficionado a la programación de computadoras lo ha escrito, todo esto se trata de pura lógica.

+ https://videos.files.wordpress.com/Rk9zHhwc/como-era-jesus-y-quien-es-lucifer.mp4

 

Nota:

+ https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/02/creo-en-la-resurreccion-de-los-muertos-y-en-la-vida-eterna-reencarnacion-e-inmortalidad-en-la-gloria-verdadera.xlsx

+ https://videos.files.wordpress.com/Uzjnj9kS/la-resurreccion-y-el-juicio-final.mp4

Sí, me refiero a ese Diablo que vende cruces o que predica la Biblia, y que creó la expresión con la que el trató de disimular su satanismo: «El diablo vendiendo cruces!» o «El Diablo odia la Biblia».

x

Y como dije antes, Oseas 6: 1-4 es una profecía en plural. Entonces, esto se refiere a muchas personas que volverán a vivir después de 2 días, digamos después de 2000 años, porque en el contexto de Jehová, un día es como 1000 años (Salmos 90: 4, 2 Pedro 3: 8).

Después de 2000 años desde el día de la muerte de Jesús en la cruz, en el tercer milenio, en la era de Internet, porque solo a través de la existencia de Internet se puede completar la profecía de Isaías 42: 1-17, en ese momento. los elegidos volverán a vivir y volverán a encontrar la verdad que conocían antes (Daniel 12: 1-3).

Para desarrollar mi humilde video, no tenía el costoso software, ni siquiera un equipo de personas como ayudantes, lo hice todo yo mismo, yo solo, pero puedes comparar mi contenido con el de los demás y reconocer quién miente y quién no.

vs.

¿Dónde esta vuestra inteligencia?, ¿Qué más puedo comentar sobre vuestro equipo de trabajo ?:

Salmos 2: 7 4 El que está en el trono del cielo se ríe;
el Señor se burla de ellos .: – jajaja –
Proverbios 17:16 «¿Por qué hay precio en la mano del necio para comprar sabiduría, si no tiene entendimiento?».

» https://ai20.me/2021/02/08/damien-you-dont-need-a-couple-of-mirrows-to-confirm-your-fears-revelation-1813-here-is-wisdom-let-him-that-hath-understanding-count-the-number-of-the-beast-for-it-is-the-number-of-a-man/

x

 

 

Daniel 7:25 Y él hablará palabras contra el Altísimo, y á los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley: y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. 26 Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruído y arruinado hasta el extremo; – Ya se sentó el Juez!.

¿crees que un dios así que parece que le pide sexo oral a su adorador va a mover un dedo para detener de verdad (con la pena de muerte) a otros que les piden lo mismo a los niños? , no, por eso él y todo su ejército de falsos profetas van al infierno.

 

x