Buch Henoch 10:22 «Und die Erde wird frei sein von jeglicher Verderbnis, von jeglicher Sünde, von jeglicher Bestrafung und von jeglichem Schmerz, und ich werde keine weiteren Plagen auf die Erde senden, bis zu den Generationen der Generationen oder für die ganze Ewigkeit. Jesaja 45: 6, damit aus dem Aufgang der Sonne bekannt wird und soweit es untergeht, dass niemand außer mir da ist; Ich bin der Herr und niemand anderes als ich, 7 der Licht bildet und Dunkelheit schafft, der Frieden macht und Widrigkeiten schafft. Ich bin der Herr, der das alles tut.

Buch Henoch 10:22 «Und die Erde wird frei sein von jeglicher Verderbnis, von jeglicher Sünde, von jeglicher Bestrafung und von jeglichem Schmerz, und ich werde keine weiteren Plagen auf die Erde senden, bis zu den Generationen der Generationen oder für die ganze Ewigkeit. Jesaja 45:6, damit aus dem Aufgang der Sonne bekannt wird und soweit … Sigue leyendo Buch Henoch 10:22 «Und die Erde wird frei sein von jeglicher Verderbnis, von jeglicher Sünde, von jeglicher Bestrafung und von jeglichem Schmerz, und ich werde keine weiteren Plagen auf die Erde senden, bis zu den Generationen der Generationen oder für die ganze Ewigkeit. Jesaja 45: 6, damit aus dem Aufgang der Sonne bekannt wird und soweit es untergeht, dass niemand außer mir da ist; Ich bin der Herr und niemand anderes als ich, 7 der Licht bildet und Dunkelheit schafft, der Frieden macht und Widrigkeiten schafft. Ich bin der Herr, der das alles tut.

The End Times: The Antichrist, The rapture, The final Battle & The Christ’s return – 1 Corinthians 15:52 in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed.

Destacado

The End Times: The Antichrist, The rapture, The final Battle & The Christ's return. 1 Corinthians 15:52 in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. The trumpet refers to a mean of communication, … Sigue leyendo The End Times: The Antichrist, The rapture, The final Battle & The Christ’s return – 1 Corinthians 15:52 in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed.

My UFO in Germany

My UFO in Germany In the Bible, you will find a lot of similes, the similes were intended to survive the falsification  of the gospel. But the true gospel, I mean the truth, the truth was going to be revealed, and indeed it is revealed, at the end times. The prophecy about it in Isaiah … Sigue leyendo My UFO in Germany

Mein UFO in Deutschland

 Mein UFO in Deutschland In der Bibel finden Sie viele Gleichnisse, die Gleichnisse sollten die Fälschung des Evangeliums überleben. Aber das wahre Evangelium, ich meine die Wahrheit, die Wahrheit sollte offenbart werden, und in der Tat wird sie offenbart, in den Endzeiten. Die Prophezeiung darüber in Jesaja 42 wurde in Offenbarung 14 erwähnt: Jesaja 42:12 … Sigue leyendo Mein UFO in Deutschland

Het is mogelijk dat wat je hieronder leest geen perfect Nederlands is, ik heb het vertaald met online tools, mijn wil is de waarheid om gepredikt te worden in elke taal waar de vervalste boodschap van Christus werd geschreven.

Het is mogelijk dat wat je hieronder leest geen perfect Nederlands is, ik heb het vertaald met online tools, mijn wil is de waarheid om gepredikt te worden in elke taal waar de vervalste boodschap van Christus werd geschreven. Het bericht in de originele taal staat in dit bestand: Rayo 00014 - https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/11/Rayo-00014.docx Jesaja 42:12 … Sigue leyendo Het is mogelijk dat wat je hieronder leest geen perfect Nederlands is, ik heb het vertaald met online tools, mijn wil is de waarheid om gepredikt te worden in elke taal waar de vervalste boodschap van Christus werd geschreven.

Es ist möglich, dass das, was Sie unten lesen, kein vollkommenes Deutsch ist, ich übersetzte mit Online-Tools, mein Wille ist die Wahrheit, in jeder Languague gepredigt zu werden, wo die gefälschte Botschaft Christi geschrieben wurde.

Es ist möglich, dass das, was Sie unten lesen, kein vollkommenes Deutsch ist, ich übersetzte mit Online-Tools, mein Wille ist die Wahrheit, in jeder Languague gepredigt zu werden, wo die gefälschte Botschaft Christi geschrieben wurde. Die Nachricht in der Originalsprache befindet sich in dieser Datei: Rayo 00014 - https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/11/Rayo-00014.docx Jesaja 42:12 Gib dem HERRN Ehre … Sigue leyendo Es ist möglich, dass das, was Sie unten lesen, kein vollkommenes Deutsch ist, ich übersetzte mit Online-Tools, mein Wille ist die Wahrheit, in jeder Languague gepredigt zu werden, wo die gefälschte Botschaft Christi geschrieben wurde.

Inleiding: Daniël 12: 9 U hoor die «basuin», ‘n kommunikasiemiddel, van die Apokalips vanaf die een einde van die planeet (Lima, Peru), tot aan die eindes van die planeet waar u is. In hierdie kommunikasiemiddel, in hierdie blog, in hierdie «tromfet», openbaar ek die ware evangelie aan u; Rome het leuens amptelik in sy Bybel gemaak weens sy tirannieke belange.

Wat is die verklaring vir Openbaring 13: 7 ?: Dit is toegelaat om teen die heiliges te veg en hulle te verslaan, en dit is gesag gegee oor elke stam, nasie, taal en ras. »? - Hoeveel gode is daar? Wie is die ware God en wat is sy naam ?. Hoeveel gode is daar … Sigue leyendo Inleiding: Daniël 12: 9 U hoor die «basuin», ‘n kommunikasiemiddel, van die Apokalips vanaf die een einde van die planeet (Lima, Peru), tot aan die eindes van die planeet waar u is. In hierdie kommunikasiemiddel, in hierdie blog, in hierdie «tromfet», openbaar ek die ware evangelie aan u; Rome het leuens amptelik in sy Bybel gemaak weens sy tirannieke belange.

«Yesus tidak bangkit pada hari ketiga» (Hosea 6: 1-3 = dalam bentuk jamak dan mengacu pada millenian ketiga, dan cocok dengan era Internet dan setelah tahun 2000 +/-, yaitu: Yesaya 42: 1-4, Daniel 12: 1-3, Isaiah 61: 1 (Mazmur 110: 7)) – Kembalinya Yesus tidak dalam tubuh yang sama dan dari langit yang terlihat: Kebohongan dalam Kisah Para Rasul 1: 1- 11 bertentangan dengan kebenaran dalam Matius 21: 33-44 (Mazmur 118: 7-23)

Apa penjelasan untuk Wahyu 13: 7 ?: Itu diizinkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, dan itu diberikan otoritas atas setiap suku, bangsa, bahasa, dan ras. »? - Ada berapa dewa? Siapakah Tuhan yang benar dan siapa namanya ?. Ada berapa dewa ?, siapakah Tuhan yang benar dan siapa namanya ?. Pendahuluan: Daniel … Sigue leyendo «Yesus tidak bangkit pada hari ketiga» (Hosea 6: 1-3 = dalam bentuk jamak dan mengacu pada millenian ketiga, dan cocok dengan era Internet dan setelah tahun 2000 +/-, yaitu: Yesaya 42: 1-4, Daniel 12: 1-3, Isaiah 61: 1 (Mazmur 110: 7)) – Kembalinya Yesus tidak dalam tubuh yang sama dan dari langit yang terlihat: Kebohongan dalam Kisah Para Rasul 1: 1- 11 bertentangan dengan kebenaran dalam Matius 21: 33-44 (Mazmur 118: 7-23)

«Chúa Giê-xu đã không sống lại vào ngày thứ ba» (Ô-sê 6: 1-3 = nó ở số nhiều và ám chỉ thế kỷ thứ ba, và nó phù hợp với thời đại Internet và sau năm 2000 +/-, nghĩa là: Ê-sai 42: 1-4, Đa-ni-ên 12: 1-3, Ê-sai 61: 1 (Thi thiên 110: 7)) – Sự trở lại của Chúa Giê-su không ở trong thân thể cũ của ngài và từ bầu trời hữu hình: Lời nói dối trong Công vụ 1: 1- 11 mâu thuẫn với sự thật trong Ma-thi-ơ 21: 33-44 (Thi thiên 118: 7-23);

Lời giải thích cho Khải huyền 13: 7 là gì ?: Nó ​​được phép chiến đấu chống lại các thánh đồ và đánh bại chúng, và nó được trao quyền trên mọi chi phái, quốc gia, ngôn ngữ và chủng tộc. »? - Có bao nhiêu vị thần? Chúa thật là ai và tên của … Sigue leyendo «Chúa Giê-xu đã không sống lại vào ngày thứ ba» (Ô-sê 6: 1-3 = nó ở số nhiều và ám chỉ thế kỷ thứ ba, và nó phù hợp với thời đại Internet và sau năm 2000 +/-, nghĩa là: Ê-sai 42: 1-4, Đa-ni-ên 12: 1-3, Ê-sai 61: 1 (Thi thiên 110: 7)) – Sự trở lại của Chúa Giê-su không ở trong thân thể cũ của ngài và từ bầu trời hữu hình: Lời nói dối trong Công vụ 1: 1- 11 mâu thuẫn với sự thật trong Ma-thi-ơ 21: 33-44 (Thi thiên 118: 7-23);

«Si Hesus ay hindi muling nabuhay sa ikatlong araw» (Oseas 6: 1-3 = ito ay plural at tumutukoy sa pangatlong millenian, at umaangkop ito sa panahon ng Internet at pagkatapos ng taong 2000 +/-, iyon ay: Isaias 42: 1-4, Daniel 12: 1-3, Isaias 61: 1 (Mga Awit 110: 7)) – Ang pagbabalik ni Jesus ay wala sa kanyang dating katawan at mula sa nakikitang kalangitan: Ang kasinungalingan sa Mga Gawa 1: 1- Sinasalungat ng 11 ang katotohanan sa Mateo 21: 33-44 (Mga Awit 118: 7-23);

Ano ang paliwanag para sa Apocalipsis 13: 7 ?: Pinapayagan na labanan laban sa mga santo at talunin sila, at binigyan ito ng awtoridad sa bawat tribo, bansa, wika, at lahi. »? - Ilan ang mga diyos? Sino ang totoong Diyos at ano ang kanyang pangalan ?. Ilan ang mga diyos ?, Sino ang totoong … Sigue leyendo «Si Hesus ay hindi muling nabuhay sa ikatlong araw» (Oseas 6: 1-3 = ito ay plural at tumutukoy sa pangatlong millenian, at umaangkop ito sa panahon ng Internet at pagkatapos ng taong 2000 +/-, iyon ay: Isaias 42: 1-4, Daniel 12: 1-3, Isaias 61: 1 (Mga Awit 110: 7)) – Ang pagbabalik ni Jesus ay wala sa kanyang dating katawan at mula sa nakikitang kalangitan: Ang kasinungalingan sa Mga Gawa 1: 1- Sinasalungat ng 11 ang katotohanan sa Mateo 21: 33-44 (Mga Awit 118: 7-23);

«Иисус не воскрес в третий день» (Осия 6: 1-3 = это слово во множественном числе и относится к третьему тысячелетию, и это соответствует эпохе Интернета и после 2000 года +/-, то есть: Исайя 42: 1-4, Даниил 12: 1-3, Исаия 61: 1 (Псалтирь 110: 7)) – Возвращение Иисуса происходит не в его прежнем теле и не из видимого неба: ложь в Деяниях 1: 1- 11 противоречит истине в Матфея 21: 33-44 (Псалтирь 118: 7-23);

Каково объяснение Откровения 13: 7 ?: Ему было позволено сражаться против святых и побеждать их, и ему была дана власть над каждым племенем, народом, языком и расой »? - Сколько там богов? Кто настоящий Бог и как его зовут ?. Сколько существует богов? Кто настоящий Бог и как его зовут ?. Введение: Даниил 12: 9 … Sigue leyendo «Иисус не воскрес в третий день» (Осия 6: 1-3 = это слово во множественном числе и относится к третьему тысячелетию, и это соответствует эпохе Интернета и после 2000 года +/-, то есть: Исайя 42: 1-4, Даниил 12: 1-3, Исаия 61: 1 (Псалтирь 110: 7)) – Возвращение Иисуса происходит не в его прежнем теле и не из видимого неба: ложь в Деяниях 1: 1- 11 противоречит истине в Матфея 21: 33-44 (Псалтирь 118: 7-23);

ما هو تفسير رؤيا ١٣: ٧ ؟: سمح بمحاربة القديسين وإلحاق الهزيمة بهم ، وأعطي سلطة على كل قبيلة وأمة ولغة وعرق. »؟ – كم عدد الآلهة هناك؟ من هو الاله الحق وما اسمه؟. كم عدد الآلهة ؟، من هو الاله الحق وما هو اسمه؟.

ما هو تفسير رؤيا ١٣: ٧ ؟: سمح بمحاربة القديسين وإلحاق الهزيمة بهم ، وأعطي سلطة على كل قبيلة وأمة ولغة وعرق. »؟ - كم عدد الآلهة هناك؟ من هو الاله الحق وما اسمه؟. كم عدد الآلهة ؟، من هو الاله الحق وما هو اسمه؟. مقدمة: دانيال 12: 9 تسمع "البوق" ، وسيلة اتصال ، … Sigue leyendo ما هو تفسير رؤيا ١٣: ٧ ؟: سمح بمحاربة القديسين وإلحاق الهزيمة بهم ، وأعطي سلطة على كل قبيلة وأمة ولغة وعرق. »؟ – كم عدد الآلهة هناك؟ من هو الاله الحق وما اسمه؟. كم عدد الآلهة ؟، من هو الاله الحق وما هو اسمه؟.

Daniel 12: 9 Auzi „trâmbița”, un mijloc de comunicare al Apocalipsei de la un capăt al planetei (Lima, Peru), până la capetele planetei unde te afli. În acest mijloc de comunicare, în acest blog, în acest „trumpet”, îți dezvăluiesc adevărata Evanghelie; Roma a făcut minciuni oficiale în Biblia sa din cauza intereselor sale tiranice.

Care este explicația pentru Apocalipsa 13: 7 ?: A fost permis să lupte împotriva sfinților și să-i învingă și i s-a dat autoritate asupra fiecărui trib, națiune, limbă și rasă. »? - Câți zei sunt? Cine este adevăratul Dumnezeu și care este numele său ?. Câți zei sunt ?, cine este adevăratul Dumnezeu și care … Sigue leyendo Daniel 12: 9 Auzi „trâmbița”, un mijloc de comunicare al Apocalipsei de la un capăt al planetei (Lima, Peru), până la capetele planetei unde te afli. În acest mijloc de comunicare, în acest blog, în acest „trumpet”, îți dezvăluiesc adevărata Evanghelie; Roma a făcut minciuni oficiale în Biblia sa din cauza intereselor sale tiranice.

Wat is de verklaring voor Openbaring 13: 7 ?: Het was toegestaan ​​om tegen de heiligen te vechten en hen te verslaan, en het kreeg gezag over elke stam, natie, taal en ras. »? – Hoeveel goden zijn er? Wie is de ware God en hoe heet hij ?.

Wat is de verklaring voor Openbaring 13: 7 ?: Het was toegestaan ​​om tegen de heiligen te vechten en hen te verslaan, en het kreeg gezag over elke stam, natie, taal en ras. »? - Hoeveel goden zijn er? Wie is de ware God en hoe heet hij ?. Hoeveel goden zijn er ?, Wie … Sigue leyendo Wat is de verklaring voor Openbaring 13: 7 ?: Het was toegestaan ​​om tegen de heiligen te vechten en hen te verslaan, en het kreeg gezag over elke stam, natie, taal en ras. »? – Hoeveel goden zijn er? Wie is de ware God en hoe heet hij ?.

«Jesus ist am dritten Tag nicht auferstanden» (Hosea 6: 1-3 = es steht im Plural und bezieht sich auf den dritten Jahrtausend, und es passt zum Internetzeitalter und nach dem Jahr 2000 +/-, dh: Jesaja 42: 1-4, Daniel 12: 1-3, Jesaja 61: 1 (Psalmen 110: 7))

Was ist die Erklärung für Offenbarung 13: 7?: Es war erlaubt, gegen die Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen, und es wurde Autorität über jeden Stamm, jede Nation, Sprache und Rasse gegeben. »? - Wie viele Götter gibt es? Wer ist der wahre Gott und wie heißt er? Wie viele Götter gibt es? Wer … Sigue leyendo «Jesus ist am dritten Tag nicht auferstanden» (Hosea 6: 1-3 = es steht im Plural und bezieht sich auf den dritten Jahrtausend, und es passt zum Internetzeitalter und nach dem Jahr 2000 +/-, dh: Jesaja 42: 1-4, Daniel 12: 1-3, Jesaja 61: 1 (Psalmen 110: 7))

Nachricht an ein anderes intelligentes Leben im Weltraum gesendet.

Nachricht an ein anderes intelligentes Leben im Weltraum gesendet. Liebes "mein Spiegel", liebes "das andere ich". Sehr geehrter Besucher, ich verwende nur wenige spanische Wörter, damit diese Übersetzung dieses Problem besser widerspiegelt. Ich würde verstehen, dann werden Sie mich verstehen, obwohl andere niemals verstehen und sich niemals unseren Bemühungen anschließen werden, die Wahrheit zu verbreiten. … Sigue leyendo Nachricht an ein anderes intelligentes Leben im Weltraum gesendet.

Es gibt viele Religionen, Kulte und Sekten. Wie kann ich wissen, welche aller Religionen die wahre Religion ist?

Es gibt viele Religionen, Kulte und Sekten. Wie kann ich wissen, welche von ihnen die wahre Religion ist? [English] [Español] Es gibt viele Religionen, Kulte und Sekten. Wie kann ich wissen, welche aller Religionen die wahre Religion ist? Wenn eine Person zu Ihnen sagt: "Sie müssen niederknien und dieses Objekt um Glück bitten, sonst werden … Sigue leyendo Es gibt viele Religionen, Kulte und Sekten. Wie kann ich wissen, welche aller Religionen die wahre Religion ist?

Ich zeige Ihnen die Prophezeiungen Jesajas und das Buch Henoch. Vielleicht lesen Sie lieber die falschen Prophezeiungen von Nostradamus.

Ich zeige Ihnen die Prophezeiungen Jesajas und das Buch Henoch. Vielleicht lesen Sie lieber die falschen Prophezeiungen von Nostradamus. Ich zeige Ihnen die Prophezeiungen von Jesaja und Henoch. Vielleicht lesen Sie lieber die falschen Prophezeiungen von Nostradamus. Jesaja 13: 3 Ich habe mein Geheiligtes geboten, ich habe auch meine Mächtigen zu meinem Zorn berufen, die … Sigue leyendo Ich zeige Ihnen die Prophezeiungen Jesajas und das Buch Henoch. Vielleicht lesen Sie lieber die falschen Prophezeiungen von Nostradamus.

Wenn die Pest sprechen könnte, was würde sie dem Vernichter sagen?

Wenn die Pest sprechen könnte, was würde sie dem Vernichter sagen? [a] Du bist unser gesegneter Freund. [b] Du bist unser verdammter Feind. Daniel 12:1 - Der Tag des Gerichts. "Ein Feind hat das getan" Das endgültige Urteil "Ein Feind hat das getan"