Incwadi eyenqatshelwe nguJesu kanye nencwadi kaJeremiya.

Incwadi eyenqatshelwe nguJesu kanye nencwadi kaJeremiya. Inkulumo kaJesu, eyayingafakwanga eBhayibhelini, yayifana nekaJeremiya, ngenxa yalesi sizathu abantu abaningi bakholelwa ukuthi uJesu wayenguJeremiya noma u-Elija, bobabili bagxeka ukukhulekelwa kwezithombe! Akukhona nje kuphela ukuthi izinto eziningi uJesu athi azikho eBhayibhelini, kodwa izinto eziningi uJesu azishongo ukuthi ezisebhayibhelini kube sengathi uzishilo. Imigqa engezansi iyisampula yenkulumo kaJeremiya: Incwadi evela kuJeremiya … Sigue leyendo Incwadi eyenqatshelwe nguJesu kanye nencwadi kaJeremiya.